Procore.nl verhuist naar Dreso.nl

Sinds 18 mei 2017 maakt Procore volledig deel uit van Drees & Sommer (klik hier voor het persbericht ‘Procore wordt Drees & Sommer‘). Inmiddels is het Procore-logo op de meeste visitekaartjes, de vlaggen, het briefpapier en andere materialen vervangen door het donkerblauw en wit van Drees & Sommer. Vanaf november gaat ook de website om en kunt u daar terecht voor de laatste informatie, onze diensten, onze mensen, vacatures, contact en onze projecten.