Amsterdam Capital Trading Huisvesting - Procore Header

Amsterdam Capital Trading ‘trades’ Herengracht voor Zuidas

Amsterdam Capital Trading (ACT) is een bedrijf gespecialiseerd in Sales en Trading in energiegerelateerde commodities. ACT is in 2009 opgericht en heeft een locatie in Amsterdam en San Francisco. Het bedrijf is in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste gespecialiseerde bedrijven in Europa op het gebied van CO2-uitstoot, biobrandstoffen, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Startend met een locatie-analyse zijn er op basis van een shortlist diverse panden bezocht en beoordeeld. De keuze is gegaan naar een kantoorruimte op de tweede etage (1366 m2) van het ‘Mahler1000’ gebouw aan de Gustav Mahlerlaan te Amsterdam. Het Mahler1000 gebouw is BREEAM Excellent gecertificeerd.

Benieuwd naar ACT’s nieuwe werkomgeving? Klik hier om het fotoboek te bekijken.

Na de locatiebeoordeling is Procore gevraagd om mee te denken over de vervolgstappen. In samenwerking met ACT is er een architectenselectie gemaakt en van hieruit is het ontwerptraject gestart en achtereenvolgens het voorbereidings-, inkoop- en uitvoeringstraject.

Het uitvoeringstraject kenmerkt zich door een hoog detailniveau, intensieve bouwbegeleiding en een hoge mate van betrokkenheid vanuit de opdrachtgever. Verder is er speciale aandacht geweest voor het minimaliseren van de overlast richting de medehuurders, daar de overige retail- en kantoorruimtes reeds in gebruik waren. Met het oog op onderhoud en beheer is gaandeweg het voorbereidings- en uitvoeringstraject ondersteuning geboden bij het inrichten en afsluiten van facilitaire onderhoudscontracten.

Benieuwd naar het resultaat? Klik hier om het fotoboek te bekijken.

DELEN VIA in-2c-21px-r

Amsterdam Capital Trading huisvesting - Procore

Amsterdam Capital Trading huisvesting - Procore

Amsterdam Capital Trading huisvesting - Procore

Amsterdam Capital Trading huisvesting - Procore

Amsterdam Capital Trading huisvesting - Procore